Knappt

Det är mycket nu.

Kusiner ska hållas.

Moster ska sällskapas.

Mannen ska socialisera.

Flickan ska ha mat!

...
...

Internetsidor ska granskas.

Lock ska läggas på brunnen?

Kommentera här: