In the know

Jag hör mitt namn nämnas i något som kräver ansvar och information.
Jag gör mitt bästa för att maskera mina kunskaper: